Skønlitteratur

Man kan sige at skønlitteratur er som en sammenfoldet vifte. Det er først, når den foldes ud, man ser, hvor stor den faktisk er.

Overordnet kan man inddele skønlitteratur i epik, drama og lyrik. Men hver af disse hovedgenre kan foldes yderligere ud og rummer f.eks. både romaner, eventyr, lystspil og digte – for bare at nævne et par stykker. Igen kan disse undergenre foldes ud og blive helt konkrete som krimi, spænding, trylleeventyr osv. Så når skønlitteraturens vifte foldes ud, er den stor, smuk og med et utal af fiktive tekster, der alle kan inddeles i mange forskellige genre.

 

Vi har alle vores præferencer, når det kommer til de skønlitterære værker. For nogle er det udelukkende romaner, der trækker. De elsker at sidde med en uddybende fortælling, hvor man har god tid til at lærer personerne at kende. For andre er det novellesamlinger, der står øverst på ønskelisten, fordi fortællingerne er kortere og kun har et enkelt handlingsforløb.

Man kan i et overskueligt tidsrum læse sin novelle færdig og stadig være lige så ramt, som havde det været en længere roman. Andre igen er mere til store følelser og få ord og foretrækker derfor en digtsamling. På den måde er vi som læsere meget forskellige, men ens for os alle er, at vi bruger den skønlitterære tekst til at blive rørt. Rørt på vores følelser eller vores perspektiv.

Når vi bliver rørt, så rykker det noget ved os. Det kan være vi anskuer verden på en ny måde eller det kan være vi pludselig får en forståelse for mennesker i en situation, som vi ellers ikke tidligere havde forståelse for. De skønlitterære værker kan røre os på mange forskellige måder og det er netop dét, der giver os lysten til at læse et nyt værk.

Skønlitteratur er en betegnelse for fiktive værker. Det vil sige at personerne og de begivenhederne, der udspiller sig er opdigtet af forfatteren. Ind imellem kan man opleve værker, hvor der er sandfærdige elementer fra en virkelig begivenhed, men det er stadig skønlitteratur, da forfatteren har tilføjet sine egne opdigtede personer og begivenheder til fortællingen.